Playstation Genç Odası

Tasarımda, doğal dünyanın özelliklerini su, yeşillik ve doğal ışık gibi yapılı alanlara veya ahşap ve taş gibi unsurlara getiriyoruz. Tasarımda doğal sistemlerin ve süreçlerin kullanımını teşvik etmek, doğaya maruz kalmaya izin verir ve karşılığında bu tasarım yaklaşımları sağlığı ve refahı iyileştirir. Azaltılmış kalp atış hızı değişkenliği ve nabız hızları, düşük kan basıncı ve sinir sistemimizde artan aktivite dahil olmak üzere bir dizi olası fayda vardır.

Zamanla teknolojik gelişmelere paralel olarak doğal dünya ile bağlantılarımız da farklılaştı. 19. ve 20. yüzyıllardaki gelişmeler, insanların doğayla etkileşimini temelden değiştirdi. Elementlerden korunaklı, iç mekanlarda giderek daha fazla zaman geçirdik. Günümüzde insanların çoğu zamanlarının neredeyse %80-90’ını kapalı mekanlarda, evleri ve işyerleri arasında hareket ederek geçiriyor. İç mimarlar biyofiliyi kucaklarken

error: